O nás

Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec  (dále jen Fokus) vznikla v roce 1993 v Liberci. Za sebou má mnoho let úspěšného fungování v komunitních službách, při poskytování psychosociální rehabilitace lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií nebo jiným typem psychózy).
Cílovou skupinu  tedy tvoří dlouhodobě duševně nemocní spoluobčané, kteří se chtějí zařadit do rehabilitačních programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi klienty lidé z Libereckého kraje starší 16-ti let. Našich služeb mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Pro některé rehabilitační služby jako např. chráněné bydlení, vyžadujeme doporučení lékaře.

Posláním FOKUSU Liberec  je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Za tímto účelem FOKUS Liberec zřizuje sociální služby chráněného a podporováného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovištích. Z tohoto poslání je odvozen i základní cíl    našich služeb: Podpořit duševně nemocného člověka v takových situacích, které mu brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti (jako je například práce, vzdělání, zdravotnické služby, rodinné a sociální vztahy apod). Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Jednotlivé služby (Chráněné bydlení, Sociálně terapeutická dílna – pracovní rehabilitace, Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením – terénní programy) mají vlastní cíle a konkrétní vymezení cílové skupiny.

Východiskem naší práce je přesvědčení, že uživatel našich služeb je rovnoprávným partnerem, který může svůj život i léčbu řídit a ovlivňovat.

FOKUS Liberec o.p.s. - idatabaze.cz Organizace a sdružení - idatabaze.cz