Jak můžete využívat naše služby

Jak můžete začít využívat naše služby:

První kontakt s Fokusem je vždy vázán na rozhovor, který se uskutečňuje ve čtyřech setkáních. Tato setkání označujeme pracovním názvem prvokontakt . Setkání se uskutečňují vždy jednou za týden, trvají přibližně jednu hodinu. Celý prvokontakt tedy proběhne v období jednoho měsíce. Úkolem setkání je vytvořit pro zájemce první vazbu na jednu známou osobu, která mu pomůže při orientaci v novém, prozatím neznámém prostředí. Součástí prvokontaktu je i rozhovor na téma potřeb – tedy co zájemce o službu od Fokusu očekává, co potřebuje, jak mu může Fokus pomoci s individuálním plánem. Dále seznámení zájemce s nabídkou služeb, které jsou Fokusem poskytovány, způsobem a podmínkami uzavírání dohody o poskytování služby.

Konkrétní postup:

Na prvokontakt je nutné se předem objednat – nejlépe telefonicky- na tel. číslo 485 163 440, kde po ohlášení “Fokus Liberec – recepce” poprosíte recepční o přepojení na pracovníka, který má na starosti prvokontakt. Recepční Vás správně přepojí i pokud řeknete, že se chcete podívat do Fokusu a ještě jste zde nikdy nebyl – nebyla.

Prvokontakt může být proveden i v bytě zájemce o službu, pokud se na tomto předem telefonicky dohodnete. Můžete se také zůčastnit setkání Myklubu a účastnit se volnočasových aktivit. Takto se nezávazně seznámíte s činností Fokusu a budete mít dost času pro rozhodnutí, zda budete využívat některou ze služeb. Kontakt s pracovníky služeb vám pak pomůže zprostředkovat koordinátorka klubu.

Pokud potřebujete pouze poradenství (dozvědět se informaci, postup…), není nutné prvokontakt absolvovat.

První kontakt se často realizuje v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, nebo na psychiatrickém oddělení nemocnice Liberec. Více se o této formě kontaktu dozvíte, pokud kliknete v naší nabídce na odkaz “spolupráce“, a také dále v odkazu “Nabídka sociálních služeb – sociálně aktivizační služby“.