Principy poskytovaných služeb

Z výše uvedeného východiska odvozujeme a při své práci uplatňujeme tyto principy poskytovaných služeb:

 •     Podporu samostatnosti a vyrovnání příležitostí (v oblasti práce, společenských vztahů, trávení volného času).
 •     Individuální přístup respektující potřeby a přání klienta.
 •     Spolupráci s širším okolím klienta – zejména jeho rodinou.
 •     Poskytování co největšího množství informací – o poskytovaných službách, o službách jiných poskytovatelů, možnostech různých institucí, agentur apod.
 •     Respektování a obhajoba práv duševně nemocných.
 •     Komplexnost péče, komunitní přístup.
 •     Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů.
 •     Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací.

Při vytváření jednotlivých sociálních služeb, pravidel, metodických postupů, předpisů vycházíme:

 •     Ze standardů sociálních služeb.
 •     Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností uživatelů služeb Fokusu Liberec.
 •     Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností jednotlivých pracovníků Fokusu Liberec.
 •     Z podnětů, připomínek jednotlivých poskytovatelů služeb – komunitní práce, komunitního plánování.
 •     Z podnětů, připomínek svépomocných i jiných skupin sdružujících duševně nemocné.
 •     Platných zákonných ustanovení (pravidel a smluv) pro poskytování grantů (darů).