OPŽP – Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec

OPZP

V roce 2014 a 2015 byl zrealizován projekt „Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životní prostřední,  a Státním fondem životního prostředí. Realizační fáze proběhla úspěšně v období březen – červen 2015, kdy se povedlo úspěšně zrealizovat všechny naplánované činnosti (viz technická zpráva).

Technická zpráva Fokus