Pracovní příležitosti

Zaměstnávání na chráněných pracovních místech je až do odvolání omezeno, aktuální počet volných prac. pozic: 0

Fokus Liberec nabízí nemocným i pracovní příležitosti. Jedná se o práci na zkrácenou pracovní dobu (4-6 hodin) v chráněných pracovních podmínkách v nižším pracovním tempu.
Zájemce však musí prokázat schopnost zvládnout pracovní program a základní podmínky pracovního poměru (příjít včas do práce, vycházet s ostatními pracovníky, dodržovat pracovní dobu apod.)
Pokud zájemci tyto pracovní dovednosti scházejí, může předem absolvovat program pracovní rehabilitace.
Uzavřený pracovní poměr se řídí všemi běžnými ustanoveními zákoníku práce (zkušební doba, ukončení pracovního poměru, pracovní neschopnost apod.).

Obecná kritéria pro vstup do zaměstnání:

  1.     volné pracovní místo  –  vyžadujeme, aby zájemce o práci měl přiznaný plný nebo částečný invalidní důchod (popř. alespoň změnu pracovní schopnosti).
  2. při stejném výsledku výběrového řízení má vždy přednost naše cílová skupina  – duševně nemocní spoluobčané, převážně s chronickými psychotickými symptomy.
  3. produktivní věk – minimální věk 18 let  (pokud je zájemce o práci mladší či má omezenou způsobilost k právním úkonům, je potřeba souhlas zákonného zástupce), maximální věk je omezen dosažením věku pro tzv. starobní důchod.
  4. rozsah – Liberecký region  (především Liberec, Jablonec n/N a jejich blízké okolí).
  5. fyzická způsobilost, soběstačnost  (dobrá sebeobsluha).
  6. pohovor s vedoucí pracoviště nebo s vedoucí Job centra  (forma tzv. zkráceného prvokontaktu) a podání písemné žádosti o zaměstnání (důležitý je výběr pracoviště).
  7. splnění kritérií pro přijetí na jednotlivé pracovní pozice.
  8. vůle aktivně se podílet na pracovním procesu.
  9. vstupní prohlídka u našeho závodního lékaře, zdravotní průkaz  (kavárna, recepce).
  10. respektování a dodržování jednotlivých pravidel, vnitřních směrnic a jiných bezpečnostních nařízení  (BOZP, PO)  platných na daném pracovišti.