Individuální projekty Libereckého kraje

2kompletni_logo_projektu_buyselllarge

Individuální projekty IP1

Jako poskytovatel sociálních služeb jsme se přihlásili do 4 výběrových řízení na sociální služby v rámci projektu IP1.

Projekt IP1 realizuje Liberecký kraj, je financován z evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ze 4 výběrových řízení jsme tři vyhráli v prvním kole, a čtvrté ve druhém kole. Tím získáme podporu v celkové výši 15 244 205,- Kč, kterou budeme čerpat v průběhu 36 měsíců – od 1.10.2009 do 31.11.2012

Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Sociálněterapeutické dílny (STD) a Podpora samostatného bydlení (PSB). Konkrétně jde o STD v regionu Liberecko a Jablonecko a PSB v regionech Liberecko a Českolipsko.V průběhu tří let jsme se zavázali v těchto službách podpořit nejméně 151 nových uživatelů.

Všechny služby jsou určeny pro duševně nemocné, v rámci těchto služeb se snažíme uživatelům napomoci k co největší samostatnosti. Každý uživatel s přiděleným klíčovým pracovníkem pracuje na svém individuálním plánu. V rámci plánu si stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle, a také kroky, které povedou k naplnění tohoto cíle.

Díky tomu, že podpora z projektu IP1 je tříletá, můžeme lépe plánovat rozvoj služeb, zaměřit se cíleně na jejich zkvalitnění a zlepšení efektivity. Doposud jsme totiž byli odkázáni na jednoleté financování a jakýkoliv plánovaný rozvoj služeb byl velmi obtížný.Cílené plánování a rozvoj výrazně přispějí ke kvalitě sociálních služeb Podpora samostatného bydlení a Sociálněterapeutické dílny v regionech Liberecko, Jablonecko a Českolipsko.

Název podpořené služby Číslo smlouvy Poskytnuté Finanční prostředky
Podpora samostatného bydlení Liberecko OLP/2132/2009 4 284 985,- Kč
Sociálněterapeutické dílny Liberecko OLP/306/2010 3 900 000,- Kč
Podpora samostatného bydlení Českolipsko OLP/2133/2009 3 723 610,- Kč
Sociálněterapeutické dílny Jablonecko OLP/2118/2009 3 335 610,- Kč