SROP – Centrum denních služeb

5srop2_buyselllarge_buyselllarge

Centrum denních služeb pro duševně nemocné

Tento projekt běžel od února 2007 do ledna 2008. V roce 2007 zanikala krajská organizace Socioterapeutické centrum (STC), která také poskytovala služby duševně nemocným. Tento projekt nám usnadnil převzetí některých činností zanikající organizace, a umožnil tak zachovat většinu služeb, na které byli klienti zvyklí.

V první půlce roku 2007 jsme hlavně připravovali metodiky – řešili jsme jak budou nové služby vypadat a vytvářeli pravidla pro práci s klienty. Ve druhé půlce roku už jsme se potom věnovali přímo klientům. Díky projektu vznikl ve Fokusu terénní program, dále rehabilitační program a program práce s rodinou.

V rámci terénu jsme převzali některé klienty bývalého STC, pokračovali v tradici návštěv v Kosmonosech a nabídli možnost doprovodu na úřady.

Rehabilitační program nabídl pracovní a sociální rehabilitaci, trénink paměti a byla také zahájena činnost klubu, který je stále oblíbenější a jeho aktivity se neustále rozšiřují.

Program práce s rodinou zasahuje do všech služeb Fokusu a popisuje způsob jak spolupracovat s rodinnými příslušníky klientů, jak je zapojovat do rehabilitace apod.

Projekt byl úspěšný, podařilo se nám splnit všechny monitorovací ukazatele. Během půl roku prošlo všemi třemi programy 36 klientů, 26 z nich se podařilo splnit svůj rehabilitační cíl.

Podrobný popis realizace projektu:

Etapa č. 1: únor 2007 – duben 2007.  Akci jsme zahájili v únoru 2007 tak, že jsme na základě výběrového řízení vybrali z pěti uchazečů ekonoma, v jehož náplni práce je administrace daného projektu. Dále jsme přijali metodického pracovníka pro terénní práci a metodického pracovníka pro rehabilitaci. Ve spolupráci s pracovníky Socioterapeutického centra (STC) jsme se seznámili s jejich způsoby práce s klienty a také jsme začali připravovat podklady pro naše metodiky pro klienty a veřejnost. Po celou tuto etapu probíhaly nezbytné stavební úpravy stávajících prostor pro vybudovaní nového Centra denních služeb, které pokračovaly i v následující etapě.

Etapa č. 2: květen 2007 – červenec 2007.  V druhé etapě pod vedením metodických pracovníků proběhly stáže budoucího terénního a rehabilitačního pracovníka, kteří přejdou z STC. Tito pracovníci se společně podíleli na tvorbě metodik a pravidel pro jednotlivé programy Centra denních služeb. K 1.7.2007 došlo k faktickému propojení STC a FOKUSU Liberec. V této etapě jsme prostory připravili k provozu Centra denních služeb.

Etapa č. 3: srpen 2007 – říjen 2007.  V této etapě jsme připravili informační kampaň pro naše stávající klienty i klienty nové. Vytvořili jsme letáčky, které jsme distribuovali nejenom klientům, ale mimo jiné i do léčeben a psychiatrických ambulancí. Od srpna začal aktivně fungovat klub a to dvakrát týdně vždy v ÚT a ČT od 14.30 – 17.00 hod.

Etapa č. 4: listopad 2007 – leden 2008.  V Poslední etapě fungovaly už všechny tři programy (rehabilitační, terénní program a program pro práci s rodinou), přestože program práce s rodinou se teprve začal usazovat v jednotlivých službách. V této etapě proběhla revize metodik a pravidel pro jednotlivé programy. Proběhlo zhodnocení Centra na základě zpětných vazeb od klientů formou dotazníkového šetření.