Služba Podpora samostatného bydlení (PSB)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.

Identifikátor: 3596108

Místo poskytování:

 • Nezvalova 662/18,  Liberec XV – Starý Harcov 460 15 LIBEREC
 • Jiráskova 4898/9 Jablonec n. N.
 • Ruská 3332, Česká Lípa 1
12item(s) « 1 of 4 »

Poslání služby  PSB

Posláním služby je podpora  duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle jejich vlastních představ a možností.

Cílová skupina služby PSB

Cílovou skupinou jsou lidé s  duševním onemocněním starší 18-ti let, kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů.
Služba je realizována terénní formou ve vlastních domácnostech uživatelů a dále v pod/nájemních bytech Fokusu.  Základem služby je intenzivní trénink sociálních dovedností spojených se samostatným bydlením a zvyšováním kompetencí uživatele v této oblasti. Smlouva o službě je uzavírána na období  2 let.
Fokus Liberec má pod/nájemní byty v Liberci (21 míst) – ul. Nezvalova, Krejčího, Jablonci nad Nisou (3 místa)  – ul. Dlouhá, a České Lípě (10 míst) – ul. Ruská. Uživatel má uzavřenou pod/nájemní smlouvu na jeden rok a hradí platbu ve výši 3.850 – 4.250Kč Kč /měsíc (dvojlůžkové pokoje nebo jednolůžkové pokoje).

Cíle služby PSB

 •     pomoc klientům udržet si vlastní bydlení
 •     rozvoj praktických sociálních dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 •     samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 •     obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Služba vychází z těchto obecných principů:

 •     podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod.)
 •     individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
 •     práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
 •     informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod.)
 •     respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod.)
 •     respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 •     respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
 •     komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Celková kapacita služby PSB

Kapacita služby podle registrace je 30 uživatelů v Liberci, 5 uživatelů v Jablonci nad Nisou a 15 uživatelů v České Lípě.
Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 120 Kč, pokud mu byl přiznán příspěvek na péči. Pokud příspěvek na péči nemá, uhradí za 1 hodinu sociální služby 24 Kč.

Kontakt:
Nezvalova 662/18,  Liberec XV – Starý Harcov 460 15 LIBEREC, vedoucí služby – Mgr. Alena Janáčková, tel.: 724 557 233, e-mail: a.janackova@fokuslbc.eu

Ul. Ruská 3332, 470 01 Česká Lípa 1, vedoucí střediska – Bc. Helena Žáčková, tel. 725 831 383 , e-mail: h.zackova@fokuslbc.eu

Služba se poskytuje:  Po – Pá (mimo státem uznané svátky) od 8:00 – 16:00 hodin.
Komunikace ve službě probíhá pouze v jazyce českém.