Sociální rehabilitace (SR)

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně služby na “Sociální Rehabilitaci”

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.

Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec

Identifikátor: 8208204

Služba je poskytována jako terénní.

Adresa kontaktního pracoviště:

 • Nezvalova 662, Liberec, 460 15
 • Ruská 3332, Česká Lípa, 470 01

Posláním služby SR je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí, nebo se do něho navrátit.

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje (psychózy  – schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha apod.) starší 16 let. Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na Psychiatrickém oddělení  Krajské nemocnice v Liberci, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a Horní Beřkovice. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce, Jablonce, České Lípy a okolí těchto měst v okruhu do 30 km. Uživatelem služby se může stát po dobu 3 měsíců i blízké okolí nemocného (rodina, nebo lidé žijící po delší dobu s duševně nemocným ve společné domácnosti).

Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené ospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace. Udržovat formou terénních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby Fokusu. Asertivním způsobem vyhledávat osoby s duševním onemocněním a nabízet jim služby.

Služba vychází z těchto obecných principů:

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času, apod…)
 • Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
 • Asertivní přístup – aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním
 • Dlouhodobé provázení osob s duševním onemocněním
 • Práce s širším okolím klienta, zejména s jeho rodinou
 • Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, bežných veřejných službách apod…)
 • Respektování a obhajoba práv duševněn nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…)
 • Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 • Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
 • Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Popis služby:

Služba poskytuje terénní péči po ukončené hospitalizaci – zejména dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Součástí služby je kontaktování stávajících uživatelů služeb Fokusu, nových zájemců a základní sociální poradenství (realizované v rámci terénní služby nebo ambulantně). Služba je určena i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili léčbu nebo docházku do sociálních služeb Fokusu Liberec. S těmito uživateli služba spolupracuje na vyhledávání jiných vhodných služeb.

Podpora je poskytována v oblastech: udržení samostatného bydlení, podpora při dodržování léčebného režimu a pravidelných denních aktivit, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  zlepšení komunikace s okolím, koordinace sociálně – zdravotnických služeb. Služba úzce spolupracuje s ostatními službami Fokusu, s týmy chráněného a podporovaného bydlení a sociálně terapeutické dílny, s dalšími poskytovateli služeb i mimo organizaci Fokus, s institucemi, orgány státní správy i samosprávy a s dalšími subjekty ve prospěch klienta.

Služba je poskytována zdarma.

Celková kapacita služby je 19 uživatelů týdně

Kontakt:

Ing. Ivana Kovářová – vedoucí služby, Nezvalova 662/18, 460 15, Liberec – Starý Harcov, Liberec, tel.: 485 163 440, 722 693 965, e-mail: i.kovarova@fokuslbc.eu

Vedoucí střediska v České Lípě: Bc. Helena Žáčková

Tel.: 725 831 383

e-mail: h.zackova@fokuslbc.eu

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), od 8 do 16.00 hodin.