Spolupráce

Fokus Liberec spolupracuje s ostatními sociálními službami, a to zejména na území města Liberce a Jablonce n/N. Úzce spolupracujeme s Městským úřadem v Liberci , kde se Fokus podílí na vytváření komunitního plánu, dále s Městským úřadem v Jablonci n/N, a České Lípě .
Protože součástí činnosti Fokusu je i vytváření pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností, je pro nás důležitým a dlouhodobým partnerem Úřad práce v Liberci . Činnost Fokusu je významně podporována i libereckým Krajským úřadem.

Protože Fokus Liberec poskytuje služby na pomezí zdravotnické a sociální problematiky, patří k důležitým partnerům i zdravotnická zařízení. Zejména Psychiatrické oddělení nemocnice v Liberci , kam pracovníci Fokusu dochází na pravidelné schůzky s lékaři a dále pak Psychiatrická léčebna v Kosmonosech , kde pracovníci navštěvují 1-2x měsíčně hospitalizované klienty Fokusu nebo také pacienty léčebny, kteří mají zájem dozvědět se více informací o činnosti Fokusu. Velmi důležitá jsou pravidelná setkání s lékaři a primáři jednotlivých oddělení léčebny, kde dochází k výměně informací a získávání kontaktů na nově hospitalizované pacienty. Blízká spolupráce při řešení problematiky hospitalizovaných klientů je pak navázána s Fokusem v Mladé Boleslavi , který díky svému umístění může spolupracovat s Psychiatrickou léčebnou v Kosmonosech  intenzivněji.

Nově se rozbíhá spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice. Návštěvy jsou realizovány týmem Podpora samostatného bydlení z České Lípy.

Dalším spolupracovníkem Fokusu je Probační a mediační služba v Liberci , jejíž klienti pomáhají Fokusu výkonem obecně prospěšných prací.

Stejně tak spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem Amikus komunitního střediska Kontakt  a organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Na nadregionální úrovni existuje spolupráce mezi jednotlivými Fokusy v České republice. Kontakty na další Fokusy naleznete v naší nabídce v odkazu “kontakty “.

Ze zahraničních partnerů se rozvíjí partnerství zejména v rámci příhraniční spolupráce s Dr. Thonem a německou Initiative Goerlitz.

GIVT_slider (2)